Dafodil is een nieuw, Katskoo speelt mee op het eerste Dafodil festival.